Takk for at du vil bli medlem i WSO og støtte vårt arbeid. 
Vi har to typer medlemskap
A: Ordinært medlemskap som koster 100 kr pr år (enkeltmedlem)
Familiemedlemskap for to eller tre personer i samme husstand betaler kr 150 pr år til sammen. Den som skal betale for familien velger
B: Familiemedlemskap- betalende.
Den/de andre velger
C: familiemedlem - ikke betalende. Alle i familien har like rettigheter som medlemmer, bare vi har navn og fødselsår på alle familiemedlemmene. 
D: Støttemedlem 
Støttemedlemskap er for de som bor i utlandet og vil vise sin støtte til WSO´s arbeide uten å være ordinær medlem og betale medlemskontingent. Støttemedlemmer får informasjon fra WSO med epost og har ikke stemmerett eller andre medlemsfordeler. Støttemedlemsskap er for de som bor i utlandet og vil vise sin støtte til WSO´s arbeide uten å være ordinær medlem og betale medlemskontingent. Støttemedlemmer får informasjon fra WSO med epost og har ikke stemmerett eller andre medlemsfordeler. 
Støttemedlemsskap er for de som bor i utlandet og vil vise sin støtte til WSO´s arbeide uten å være ordinær medlem og betale medlemskontingent. Støttemedlemmer får informasjon fra WSO med epost og har ikke stemmerett eller andre medlemsfordeler. 
Støttemedlemsskap er for de som bor i utlandet og vil vise sin støtte til WSO´s arbeide uten å være ordinær medlem og betale medlemskontingent. Støttemedlemmer får informasjon fra WSO med epost og har ikke stemmerett eller andre medlemsfordeler. 
Støttemedlemsskap er for de som bor i utlandet og vil vise sin støtte til WSO´s arbeide uten å være ordinær medlem og betale medlemskontingent. Støttemedlemmer får informasjon fra WSO med epost og har ikke stemmerett eller andre medlemsfordeler. 
Medlemstype Pris
A Ordinær medlem 100,00 Til Innmelding
B Familiemedlemsskap - betalende 150,00 Til Innmelding
C Familiemedlem 0,00 Til Innmelding