Takk for at du vil bli medlem i WSO og støtte vårt arbeide. 
Familiemedlemsskap er for de som betaler i en familie eller husstand på opp til 3 medlemmer. Alle må bo på samme adresse. Navn og fødselsår må oppgis på alle familiemedlemmer og hver enkelt må melde seg inn separat (i følge regler fra de som gir oss tilskudd). De tilhørerende familiemedlemmer som ikke skal betale velger medlemstypen familiemedlem på innmeldingens førsteside.
Medlemspost og kontingentfaktura blir sendt på epost. Den som ønsker medlemspost og faktura sendt i posten må krysse av for dette. Tidsskriftet Søkelyset blir sendt i posten til alle medlemmer.
Medlem
  • Ja
  • Ja
  • Ja
 
  • Ja
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.