Takk for at du vil bli medlem i WSO og støtte vårt arbeide.
Ordinær medlem er den som betaler kr 100 pr år i medlemskontingent. 
Medlemspost og kontingentfaktura blir sendt på epost. Den som ønsker medlemspost og faktura sendt i posten må krysse av for dette. Søkelyset blir sendt i posten til alle medlemmer. 
Medlem
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
Personvernerklæring
Personvernerklæring Les
Ved innmelding aksepterer du samtidig disse betingelsene.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.