Takk for at du vil bli medlem i WSO og støtte vårt arbeide. 
Dette skjemaet er for de som melder seg inn som familiemedlemmer, det vil si at kontingenten blir betalt av en annen. Det er også den som betaler familiemedlemsskapet som vil motta medlemspost fra WSO. 
Medlem
Tilleggsinformasjon
  • Ja
  • Ja
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.